Dominika

 

Pohlaví: kočka - kastrát                                               Sex: female - neuter

Barva: evropská černá  EUR n                                      Colour: european black  EUR n

Datum narození: květen 1986                                       Born: may 1986

Datum úmrtí: 2.11.2000                                               Die: 2.11.2000

Číslo plemenné knihy: 1/88/E                                       Registration nr.: 1/88/E

Otec: Neznámý                                                           Father: Unknown

Matka: Neznámá                                                         Mother: Unknown

Výstavní ocenění: interchampion, 1x CAGCIB, 2x BIS       Show results: interchampion, 1x CAGCIB, 2x BIS