Denisa Gloriosa CZ

 

Pohlaví: kočka - kastrát                                    Sex: female - neuter

Barva: evropská modrá  EUR a                         Colour: european blue  EUR a

Datum narození: 3.3.1996                                Born: 3.3.1996

Datum úmrtí: 16.3.2012                                   Die: 16.3.2012

Číslo plemenné knihy: Ex. 33/96/EUR                Registration nr.: Ex. 33/96/EUR

Matka: CH Carica Gloriosa CZ  EUR w 62           Mother: CH Carica Gloriosa CZ  EUR w 62

Otec: Hanuš z Boroviny  EUR a                          Father: Hanuš z Boroviny EUR a

Zdravotní testy: FIP, FeLV negativní                  Health tests: FIP, FeLV negativ

Výstavní ocenění: supremechampion, 1x NOM,   Show results: supremechampion, 1x NOM, 1x BIS, 2x BIV

1x BIS, 2x BIV