Nabídka koťat

 
V současné době zadáme koťátka z očekávaného vrhu J, který by se měl narodit kolem 20. ledna 2021. Matkou je čená želvovinová stříbřitá tečkovaná kočička
 
importovaná z Dánska IC DK Eife's Alfa Sirius a otcem náš odchov mladý černý mramorovaný kocorek Champion Gloriosa CZ.
 
Předpokládané barvy: Kocouři                                                                         
 
                               černý mramorovaný/stříbřitý černě mramorovaný              
 
                               červený mramorovaný/stříbřitý červeně mramorovaný        
                          
                               černý tečkovaný/stříbřitě černý tečkovaný                          
 
                               červený tečkovaný/stříbřitý červeně tečkovaný
 
 
 
                               Kočky
 
                               černá mramorovaná/stříbřitá černě mramorovaná
 
                               černá želvovinová mramorovaná/stříbřitá černě želvovinová mramorovaná
                          
                               černá tečkovaná/stříbřitá černě tečkovaná
 
                               černá želvovinová tečkovaná/stříbřitá černě želvovinová tečkovaná
 
 
Odkaz na budoucí rodokmen koťat: https://pawpeds.com/db/?a=p&ids=3:1429954;2:1521176&g=4&p=eur&o=elastic
 
 
Koťátka od nás odejdou ve věku 3 měsíců, budou dvakrát očkovaná proti panleukopenii, rhinotracheitidě, kalicivirů, chlamydiím a FeLV, dvakrát odčervená,
 
čipovaná. Budou vyrůstat v bytě uprostřed rodiny s dětmi, plně socializovaná a naučená na kočičí WC. Kupní smlouva a chovatelský servis samozřejmostí.
 
Hledáme pro ně milující domov, kde budou platnými členy rodiny tak jako u nás.
 
Champion Gloriosa CZ - budoucí otec vrhu J/father of litter J                      
 
IC DK Eife´s Alfa Sirius budoucí matka vrhu J/mother of litter J
 
 
In this time we expect kittens from litter J. They should be born around 20th January 2021. Mother of the litter would be black silver tortie spotted tabby EUR fs
 
24 imported from Denmark IC DK Eife's Alfa Sirius and father of the litter would be black blotched tabby male from our cattery Champion Gloriosa CZ.
 
 
Expected colors:  Males
 
                          black blotched tabby EUR n 22/black silver blotched tabby EUR ns 22
                                  
                          red blotched tabby EUR d 22/red silver blotched tabby EUR ds 22

                          black spotted tabby EUR n 24/black sliver spotted tabby EUR ns 24                         
 
                          red spotted tabby EUR d 24/red silver spotted tabby EUR ds 24
 
 
 
                          Females
 
                          black blotched tabby EUR n 22/black silver blotched tabby EUR ns 22
 
                          black tortie blotched tabby EUR f 22/black silver tortie blotched tabby EUR fs 22
                         
                          black spotted tabby EUR n 24/black silver spotted tabby EUR ns 24
 
                          black tortie spotted tabby EUR f 24/black silver tortie spotted tabby EUR fs 24
 
 
Link for future pedigree of the litter: https://pawpeds.com/db/?a=p&ids=3:1429954;2:1521176&g=4&p=eur&o=elastic
 
 
 
The kittens will go to a new home at the age of 3 months, they will be vaccinated twice against panleucopenia, rhinotracheitis, caliciviruses, chlamydia and
 
FeLV, twice dewormed, chipped. They will grow up in an apartment in the middle of a family with children, fully socialized and trained in a cat toilet. Purchase
 
contract and breeding service of course.

We are looking for a loving home for them, where they will be valid family members, just like with us.